ชวนคิด: ใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

มีคนไม่ใช่น้อยที่เรียนรู้มากมาย อะไรดีอะไรชั่ว รู้ทั้งนั้น แต่ไม่ทำดี หรือทำก็ทำสิ่งไม่ดี เรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ ก็เพราะ…

Read More