Tag: ความรัก

ชวนอ่าน: เรื่องเล่าที่ ๑๕ เด็ดหนวดเสือโคร่ง (พระอาจารย์ชยสาโร)

หลังสงครามเกาหลี ทหารผ่านศึกคนหนึ่งได้กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวอีกครั้ง เขารอดปลอดภัยมาจากสงครามด้วยอวัยวะครบสามสิบสอง ภรรยาของเขาแสนจะดีใจที่…

Read More

ชวนคิด: ความรัก กับ ความทุกข์ และสติ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนให้เกิดสติขึ้นว่า ความทุกข์นี้มีเพราะความรัก มีรักมากก็เป็นทุกข์มาก มีรักน้อยก็เป็นทุกข์น้อย จนถึง…

Read More

ชวนอ่าน: พราหมณ์เฒ่าชาวสาเกต แรกเห็นก็นึกรักพุทธะด้วยอำนาจบุพเพสันนิวาส

ครั้งพุทธกาล สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองสาเกต พร้อมด้วยหมู่ภิกษุ เวลาเช้าเสด็จเข้าเมืองเพื่อบิณฑบาต ขณะนั้นพราหมณ์เฒ่าชาวสาเกตคนหนึ่งกำลังจะ…

Read More

ชวนคิด: มารภายนอก มารภายใน (สมเด็จพระสังฆราช)

มาร แปลว่า ผู้ฆ่า ผู้ทำลายล้าง มารข้างนอกคือผู้มุ่งทำลายล้างข้างนอก มารข้างใน คือกิเลสในใจของตนเอง เป็นต้นว่าความรัก ความชัง ความหลง

Read More

รักร้อยทุกข์ร้อย

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ บุพพารามของนางวิสาขา ใกล้พระนครสาวัตถี

ครั้งนั้น หลานผู้เป็นที่รักของนางวิสาขาตายลง นางวิสาขามีใบหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำตา เข้าไปเฝ้าพระผู้พระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่อันสมควร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า…

Read More

คลายปม: สามีเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน สามีคิดว่า เขาไม่ผิด… (พระอาจารย์ชยสาโร)

เมียคนเดียวก็น่าหนักใจอยู่แล้ว ไปเอามากกว่านั้น ไม่เข้าใจเหมือนกัน ไม่มีประสบการณ์ตรง คงต้องชั่งน้ำหนัก ชั่งว่าผลดีผลเสีย อยู่ต่อไปไม่อยู่ต่อ ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วว่าเหตุผลที่จะอยู่ต่อมากกว่า ก็อยู่ต่อ ถ้าเหตุผลให้เลิกมากกว่าเหตุผลอยู่ต่อ…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต