Tag: ความมั่นคง

พระราชดำรัส: ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได้ (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้….

Read More

ชวนคิด: รากฐานทางจิตใจ (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

รากฐานที่นับว่าสำคัญ คือรากฐานทางจิตใจ อันได้แก่ความหนักแน่น มั่นคงในสุจริตธรรมอย่างหนึ่ง ในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงานให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่ง…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต