ชวนศึกษา: ความดียังมีอยู่ในโลก (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ตอนที่พระสารีบุตรมรณภาพไป พระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้า แล้วเล่าว่า ตอนที่ได้ข่าวว่าพระสารีบุตรสิ้นไป ตัวเองรู้สึกว่ามืดแปดทิศ ไม่รู้จะคิดยังไง พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า พระสารีบุตรมรณภาพไปนั้น พาศีลไปด้วยไหม เปล่า พาสมาธิไปด้วยไหม เปล่า พาปัญญา วิมุตติ การรู้การเห็นในวิมุตติ พาไปด้วยรึเปล่า เปล่า ก็แสดงว่า ความดียังมีอยู่ในโลก ….

Read More