Tag: ความชั่ว

ชวนคิด: คติธรรมดาที่ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้จะหนีไปให้พ้นได้ – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คติธรรมดาที่ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้จะหนีไปให้พ้นได้ ก็คือ ความแก่ ความตาย แต่คนโดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างว่าไม่แก่ ไม่ตาย น่าที่จะรีบทำความดี แต่ก็ไม่ทำ กลับไปทำความชั่ว ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันและกัน ต่างต้อง…

Read More

ชวนคิด: มนุษย์ – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

มนุษย์ ที่แปลอย่างหนึ่งว่า ผู้มีจิตใจสูง คือ มีความรู้สูง ดังจะเห็นได้ว่าคนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์ดิรัจฉานมากมาย สามารถรู้จัก…

Read More

ชวนคิด: ใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

มีคนไม่ใช่น้อยที่เรียนรู้มากมาย อะไรดีอะไรชั่ว รู้ทั้งนั้น แต่ไม่ทำดี หรือทำก็ทำสิ่งไม่ดี เรียกว่าใช้ความรู้นั้นช่วยตนเองไม่ได้ ก็เพราะ…

Read More

ชวนคิด: ความดี ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ความดีที่จะทำให้สำเร็จการชนะนั้น ก็ต้องใช้ปัญญาค้นหา คือวิธีชนะที่จะไม่ต้อง…

Read More

การทำความดี โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก

Read More

คลายปม: คนดีวัดได้อย่างไร ใครคือคนดี

คำว่าดีเป็นคำสามัญมากแต่ก็เป็นคำลึกซึ้ง เพราะเป็นคำที่เราใช้ในหลายกรณี อย่างเช่น เป็นลูกที่ดี เป็นพ่อที่ดี เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดี หรือเป็นคนปล้นธนาคารที่ดี หรือเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดี เลยไม่รู้ว่าคำว่าคืออะไรกันแน่ เราคิดว่าคนนั้นดีนะ…

Read More

ชวนคิด: พิจารณาหลักกรรม

ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆ คนพิจารณาให้ทราบหลักกรรมเนืองๆ เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาท พยายามละกรรมชั่ว ประกอบแต่กรรมดี เพราะทุกๆ คน…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต