Tag: ความกลัว

ชวนคิด: รักชีวิต โดย สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

ตนรักชีวิตของตนสะดุ้งกลัวความตายฉันใด สัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้น ฉะนั้นจึงไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า…

Read More

ชวนคิด: สัญญาณไฟแดง กับ คนเข้มแข็ง

คนที่อ่อนแอ ย่อมแพ้อุปสรรคง่ายๆ ส่วนคนที่เข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้ เมื่อพบอุปสรรคก็แก้ไขไป รักษาการงาน…

Read More

คลายปม: มาปฏิบัติธรรมแล้วทำให้ลูกเล็กทุกข์ใจไม่อยากให้มา แบบนี้เป็นบาปหรือไม่

อาตมาว่าเราอยู่ในหมู่ เรามีครอบครัว ก็ต้องมีบ่อยครั้งว่าการกระทำของเราบางอย่างจะไม่เป็นที่ถูกใจของคนทุกคน จะต้องมีบางคนไม่เห็นชอบ ไม่เห็นด้วย บางคนอ้างว่าเป็นทุกข์ด้วย…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต