คลายปม: โบราณสอนว่าถ้าลูกเถียงคำสอนพ่อแม่จะเป็นบาป แต่ถ้าลูกเถียงด้วยเหตุผล และพูดในสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นบาปหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ข้อที่หนึ่ง ต้องดูเจตนาของตัวเอง ข้อสอง ถึงแม้ว่าเรามีเหตุผล บางทีเรายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังนึกไม่ถึง คิดไม่ทัน อาจจะมีความรู้บางอย่างที่เรายังไม่มีก็ได้ บางทีเหตุผลของเราอยู่ในกรอบที่แคบก็ได้ นั่นคือว่าเราก็ถือหลักเสมอว่า “เราอาจจะผิดก็ได้ๆ”…

Read More