ชวนคิด: การฝึกฝนกายและจิตใจ – ในหลวงรัชกาลที่ ๙

เรื่องการฝึกฝนกายและจิตใจให้ดีนี้ โรงเรียนได้ให้โอกาสแก่ทุกคนให้ทำ แต่แต่ละคนที่เป็นนักเรียนจะต้องทำด้วยตัวเอง….

Read More