… เรื่องการฝึกฝนกายและจิตใจให้ดีนี้ โรงเรียนได้ให้โอกาสแก่ทุกคนให้ทำ แต่แต่ละคนที่เป็นนักเรียนจะต้องทำด้วยตัวเอง อาศัยความฉลาดของตนของแต่ละคนที่จะเห็นทางที่ดีที่ชอบ มาผลักนำตัวให้ไปในทางที่ดี ที่ชอบ และรู้ว่าเป็นอย่างไร.. .

 

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่คณะครู นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ในโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าฯ​ กราบถวายบังคมลาไปแข่งขันรักบี้ฟุตบอลที่ประเทศมาเลเซีย
ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๘