ถาม

เมื่อครั้งที่ท่านอาจารย์กำลังจะบวช ยุคนั้นสื่อธรรมะยังมีไม่มาก ท่านอาจารย์ใช้หลักอย่างไรในการเลือกหลวงพ่อชาเป็นครูบาอาจารย์ครับ?

คำตอบ

แต่ก่อนนั้น ก่อนจะบวชเนี่ย ไม่เคยรู้จักครูบาอาจารย์ท่านใดเลยในสายปฏิบัติ เพราะความเปลี่ยนแปลงภายในจิตในเรานี่ เราเห็นโทษของการใช้ชีวิตของการอยู่ในเพศของฆราวาส เราเห็นประโยชน์ของการบรรพชาอุปสมบทเพื่อการปรารถนาความพ้นทุกข์

อันนี้เมื่อเราจะบวช เรามีหลักของเราว่า เราจะต้องบวชที่ต่างจังหวัด ไกลชุมชน ไกลเมือง เป็นวัดป่า แล้วก็เป็นวัดปฏิบัติ แล้วก็บวชแบบเรียบง่าย ทีนี้ก็มีคนที่รู้จัก ผู้มีพระคุณในทางธรรมเขาก็แนะนำครูบาอาจารย์สองท่านให้เราได้รู้จัก ซึ่งเราไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จัก เป็นครั้งแรก ก็แนะนำ ๑) หลวงพ่อชา ๒) หลวงตามหาบัว ว่าสองท่านนี้เป็นพระครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะ แต่เราไม่รู้จักหรอก

แต่เราเลือก เลือกอย่างไร? พอเราได้เห็นรูปขององค์ท่าน เขาเอารูปมาให้ดู เราก็คิดว่าท่านทั้งสองเป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราก็พิจารณาว่าหลวงพ่อชาอยู่อุบลฯ หลวงตามหาบัวอยู่อุดรฯ พอดีโยมเราย้ายไปอยู่อุบลฯ ถ้าเราไปอยู่อุดรฯ ก็โยมไปมาไม่สะดวก แต่พอภายหลังเราบวชได้ ๑๐ พรรษา ก็ชักจูงโยมพ่อมาบวช พอบวชได้ ๑๖ พรรษาท่านก็มรณภาพ อันนี้เราก็เลือกว่าต้องเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติ อยู่ป่า อยู่ชนบทไกลจากเมืองและสอนการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ เราก็เลือกเอง ไม่ได้ศึกษาที่ไหน แต่ว่าใจเรา เราค้นคว้าภายในจิตใจ เราปรารถนาที่จะแสวงหาโมกขธรรม คือการหลุดพ้น เราก็เพียงแต่ว่าหาสำนักที่เหมาะสมแค่นั้น และเรามีความเชื่อในใจว่าท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เราก็ปลงใจลงไป

แต่ก็ไม่ผิดหวังนะที่เลือก เพราะว่าท่านก็เป็นพระ เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคล ที่ลูกศิษย์ทั้งหลายก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็ว่าได้ ก็มีความเชื่ออย่างนั้น

จากหนังสือ “ถามตอบปัญหาธรรม เล่ม ๑” ท่านอาจารย์พระอัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต