คำถามที่ ๔๓

มีญาติและเพื่อนฝูงมีนิสัยดี จิตใจดี แต่ไม่สนใจปฏิบัติธรรม ควรจะใช้วิธีใดในการโน้มน้าวให้เห็นข้อดีและเกิดฉันทะอยากปฏิบัติ

คำตอบ

เรื่องนี้มันยาก ยิ่งถ้าคนเป็นที่รู้สึกว่าตัวเองดีแล้วในระดับหนึ่ง ชีวิตก็ค่อนข้างราบรื่น หลายคนชวน เขาคงจะไม่สนใจเหมือนคนได้ขึ้นสวรรค์แล้วก็ไม่อยากปฏิบัติ บางทีต้องยอมรอคอยจนกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไป ให้เกิดความทุกข์เสียก่อนเขาจึงจะพร้อม แต่ในระหว่างนี้อย่างน้อยเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาเห็นความสงบของเรา ความเมตตากรุณา ความอดทน ความรอบคอบ ความมีปัญญาของเราให้เป็นที่ประทับใจ อันนั้นก็คงเป็นวิธีโน้มน้าวคนอื่นที่ดีที่สุด

ถ้าเขาคิดว่าเขาดีแล้ว เขาไม่สนใจปฏิบัติ ก็ต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกว่ายังมีอะไรสักอย่างที่ยังขาดอยู่ไหม เราบอกว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นทางนำไปสู่ความสุขที่ดีกว่าสูงกว่า ความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัว ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่น เป็นความสุขที่ยั่งยืน การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาให้จิตใจสูงขึ้น เราต้องดูนิสัยใจคอเขาด้วย ดูว่าเขาสนใจสิ่งใด แล้ววางคำพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ให้เข้าใจว่าเราได้รู้จักสิ่งที่ดีๆ งามๆ จากการปฏิบัติ และด้วยความรักความหวังดีของเพื่อนของญาติ เราก็อยากแบ่งปัน เล่าให้เขาฟัง แต่สุดท้ายเขาจะสนใจไม่สนใจก็เป็นสิทธิ์ของเขา แต่เราก็พร้อมจะช่วยพร้อมจะแนะนำเมื่อไหร่ที่เขาพร้อม

หนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร