คำถามที่ ๔๒

มีวิธีใดจะจูงใจผู้ที่เป็นคนดีอยู่แล้ว แต่ไม่สนใจการปฏิบัติสมาธิให้มาเริ่ม

คำตอบ

วิธีที่ดีที่สุดก็คือ เราต้องทำเป็นตัวอย่างเป็นประจำ ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เขาเห็นว่าเราทำแล้วเรามีความสุข นั่นก็จะเป็นการเผยแพร่ที่ดีที่สุด ถ้าเขาสนใจพอที่จะฟังเทปบ้าง บางทีนั่งรถขออนุญาตเขาเปิดเทปธรรมะได้ไหม เขาจะรังเกียจไหม หรือว่าพาไปหาพระเป็นครั้งคราวก็แล้วแต่ ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนมากถ้าใครรู้สึกว่าถูกบังคับถูกกดดันก็จะรู้สึกต่อต้าน อย่าให้มันเป็นลักษณะนั้น เพียงแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราเจอสิ่งที่ดีเราก็มีเมตตาอยากจะให้เขาได้บ้าง แต่เขาจะรับไม่รับก็คงเป็นสิทธิ์ของเขา แต่ที่ดีที่สุดถ้าเราทำแล้ว เขาเห็นชัดเลยว่าเรามีความสุข เรามีความสงบมากขึ้น ใจเย็น อดทน และเราก็ยังมีเหตุผลสามารถอธิบายว่าการทำสมาธิคืออะไร มีจุดประสงค์อย่างไร ช่วยผู้ปฏิบัติได้อย่างไร

หนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร