คำถามที่ ๓๗

มีคนบอกว่าฆ่าตัวตาย จะต้องชดใช้กรรมไปอีก ๕๐๐ ชาติ หมายถึงฆ่าตัวตายไปอีก ๕๐๐ ชาติ อย่างนี้กรรมก็ยังตามไปเรื่อยๆ ไม่มีวันหยุด พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไร

คำตอบ

เรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปรากฎอยู่ในคัมภีร์ไหน รู้สึกจะไม่ใช่พุทธพจน์ อาจจะเป็นอรรถกถาจารย์ที่กล่าวว่าจะต้องใช้กรรมไปอีก ๕๐๐​ ชาติ แต่มีข้อสังเกตนิดหนึ่งว่า ๕๐๐ ในภาษาบาลี แปลว่า มาก ไม่จำเป็นว่าต้องหมายถึงตัวเลข ๕๐๐ จริงๆ อย่างเช่น พระพุทธเจ้าท่านออกธุดงค์เมื่อไหร่ ก็จะมีพระสาวกติดตาม ๕๐๐ องค์ ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าต้องนิมนต์พระ ๕๐๐ องค์เพื่อติดตามท่าน

อาตมาเข้าใจว่า การฆ่าตัวตาย นี่จะทำให้เหมือนจะเป็นร่องรอยที่ลึกอยู่ในใจ คือถ้าทำบุญอย่างอื่นก็อาจจะได้เกิดเป็นมนุษย์ แต่พอเกิดความทุกข์ความทรมานใจแล้ว จิตจะคิดแต่จะฆ่าตัวตาย เหมือนกับว่าเป็นความเคยชินเก่า ส่วนคนอื่นอาจจะเกิดความซึมเศร้า ความกลัดกลุ้ม ความทุกข์แต่ไม่คิดฆ่าตัวตาย แต่บางคนนี่มีอะไรเล็กอะไรน้อยที่เราอ่านในหนังสือพิมพ์ก็ผูกคอตายแล้ว เหมือนกับว่ามันมีร่องรอยเก่า มันมีความเคยชินเก่า ซึ่งเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ตามมาจากชาติก่อน แต่ไม่ใช่ว่าเป็นพรหมลิขิต ไม่ใช่ว่าบังคับให้เป็นอย่างนั้น เพราะถ้าเราถืออย่างนั้นก็เรียกว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธบอกว่ามันมีแนวโน้ม ถ้าเหตุปัจจัยอย่างอื่นไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าไม่ทำให้เป็นอย่างอื่น มันจะทำให้ต้องมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายอีกหลายชาติ ก็มีความเคยชินแต่ไม่ใช่แน่นอนทีเดียว ยังแก้ไขได้ โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ สามารถแก้ไขนิสัยเก่า หรือว่าความเคยชินเก่าอย่างนี้ได้

จากหนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร