คำถามที่ ๒๔

การสอนลูกให้มีความสุข เราควรเป็นตัวอย่างได้ในลักษณะใด

คำตอบ

สภาพของโลกปัจจุบันมีผลต่อเด็กๆ อย่างมาก เราต้องพยายามสอนเด็กให้สามารถโตขึ้นมาอย่างมีคุณค่า มีแรงบันดาลใจที่เกิดจากความเข้มแข็งภายใน ที่จะติดตัวเขาตลอดไป ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีความสุข เรื่องนี้เรื่องใหญ่ การเป็นตัวอย่างนี้สำคัญที่สุด เราเป็นผู้เข้มแข็งไหม เราเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีหลักการที่เขาพอจะเอาเป็นตัวอย่างได้ไหม อันนี้ก็สำคัญที่สุดเมื่อเราเป็นตัวอย่างที่ดี คำพูดของเราก็มีน้ำหนัก

ถ้าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี คำพูดของเราไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ การพาเด็กไปลำบากก็ดี ให้เขารู้จักอดทน พาไปเดินป่า พาไปขึ้นเขาไปด้วยกัน ให้อยู่กับธรรมชาติ เรียกว่าเป็นการสอนที่ดีมาก รู้จักพึ่งตนเอง ให้มีโอกาสได้บวชในพระศาสนานี่ก็ดี ตอนเด็กๆ ให้บวชภาคฤดูร้อน ถ้าอายุมากขึ้นให้ไปอยู่วัดป่าก็จะดี บางสิ่งบางอย่างเราสอนลูก ลูกไม่รับ แต่ครูบาอาจารย์สอน ลูกก็รับ ทั้งๆ ที่ครูบาอาจารย์สอนสิ่งเดียวกับที่เราสอน นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเป็นทุกวันนี้ ส่งลูกสาวไปอยู่วัดก็ได้ มันก็มี อย่างน้อยก็ส่งไปปฏิบัติธรรม แต่เราก็ต้องไปด้วยบ้าง ถ้าคิดว่าจะช่วยการพัฒนาจิตใจของเด็กดีที่สุด

หน้ารวมหนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร