คำถามที่ ๑๖

การบรรลุถึงขั้นโสดาบันด้วยการรักษาศีลห้านั้น การพูดความจริงไม่โกหก แต่ไม่เข้มงวดเรื่องสัมมาวาจา เช่น ยังมีพูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด อยู่บ้าง จะได้หรือไม่

คำตอบ

พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียดเป็นกลุ่มหนึ่ง พูดเพ้อเจ้อนี่แยกออกต่างหาก อันนี้จะเห็นในวินัยสงฆ์ มุสาวาทา พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียด ๓ ข้อนี้ปรับอาบัติ ปาจิตตีย์ ส่วนเพ้อเจ้อ ปรับอาบัติ ทุกกฏ ทุพภาสิต โดยทั่วไปถือว่าสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุโสดาบันโดยตรงก็เป็น ๓​ ข้อแรก เพราะว่าพระอริยะเจ้าในขั้นต้น พระโสดาบันก็ยังอาจมีพูดเพ้อเจ้อได้บ้างในบางโอกาส แต่จะไม่เหลวไหลเหมือนคฤหัสถ์ จะมีปรับอาบัติเป็นเพ้อเจ้อในระดับหนึ่ง แต่ไม่ใช่ว่าเป็นโสดาบันก็ยังเพ้อเจ้อ แล้วก็ไม่เป็นไร อันนั้นไม่ใช่ ท่านก็ยังมีเหลืออยู่นิดๆ ส่วนเรื่องโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียดไม่มี

หนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร