รวบรวมธรรมะพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เทศน์เนสัชชิก

เฉพาะไฟส์เสียง MP3 คลิกที่นี่ เพื่อเลือกดาวโหลด (เฉพาะที่แสดงธรรมเนสัชชิก)

วีดีโอการแสดงธรรม คลิกที่นี่

วันพุธที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๑ วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓

https://youtu.be/Ef2XuzT2CQE

วันเสารที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๖๑

https://youtu.be/x9hnpYWJK0Q

วันอังคารที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๖๑

https://youtu.be/JODKktdlYzU

วันจันทร์ที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๐

https://youtu.be/R0oYGnupCzk

 

วีดีโอรายการธรรมสว่างใจ คลิกที่นี่

วันพุธที่ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๑

https://youtu.be/pAkmqtVpisE

วันศุกร์ที่ ๑๙ ม.ค.๒๕๖๑

https://youtu.be/GAUhG48yOOc

วันพุธที่ ๑๗ ม.ค.๒๕๖๑

https://youtu.be/ZmxaJNtGbfg