คำถามที่ ๑๑

การพูดหยาบ ผิดศีลหรือไม่ เพราะอะไร

คำตอบ

เวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องศีล ท่านไม่ได้แสดงเรื่องศีลห้าอย่างเดียว ท่านจะแสดงอีกบทหนึ่งด้วยเรียกว่ากุศลกรรมบท มี ๑๐ ข้อ สัมมาวาจาในหมวดนั้นตรงกับในอริยมรรคมีองค์แปด หมายถึง หนึ่ง งดจากการพูดเท็จ หรือการโกหก สอง จากการพูดหยาบ สาม จากการพูดส่อเสียด คือทำให้เพื่อนแตกแยกกัน ยุให้แตกแยกกัน และสี่ คือ การพูดไร้สาระเหลวไหล

การพูดหยาบก็เรียกว่าผิด ถึงจะไม่ผิดในศีลห้า ก็ยังผิดหลักศีล เพราะเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ควรพูด เราพูดหยาบแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เรากลายเป็นคนหลาย คิดก็คิดหยาบ พูดก็พูดหยาบ ถ้าเป็นคนพูดหยาบก็เป็นที่พอใจของคนหยาบ ไม่เป็นที่พอใจของคนดี

เราอาจสังเกตว่าพอเป็นวัยรุ่นแล้ว บางทีจะถือว่าการพูดหยาบมันเท่ห์ เหมือนกับว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลยพูดหยาบ อันนี้ก็เป็นค่านิยมผิดๆ ของเด็กวัยรุ่นที่ว่าจะต้องใช้คำหยาบมันจึงจะเท่ห์ ถึงจะเป็นผู้ใหญ่ เราไม่พูดดีกว่า การพูดมันจะกระทบกระเทือนจิตใจ ถ้าเราไปว่าคนอื่น ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ใช้คำหยาบ ก็เป็นธรรมดาว่าเขาต้องโกรธ อาจจะเกิดเรื่องชกต่อย เกิดตีกันก็ได้ มันก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แล้วก็ไม่เท่ห์อย่างที่คิด

คำหยาบเป็นคำพูดของคนที่ขาดการขัดเกลา เป็นคนชั้นต่ำ ชั้นต่ำนี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเดือนว่าน้อยหรือว่าเป็นกรรมกรแบกหาม แต่หมายถึงคนไม่มีคุณภาพ

หนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร

หน้ารวมหนังสือ “คลายปม ๑”