คำถามที่ ๑๐

สามีเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน สามีคิดว่า เขาไม่ผิด เพราะเขายังคงรักเราอยู่ และรับผิดชอบดูแลทุกคน เราก็ยังรักเขาอยู่ แต่จะอยู่อย่างไรไม่ให้รู้สึกทุกข์ จะทำอย่างไรให้เขาเลิกพฤติกรรมนี้ได้

คำตอบ

เมียคนเดียวก็น่าหนักใจอยู่แล้ว ไปเอามากกว่านั้น ไม่เข้าใจเหมือนกัน ไม่มีประสบการณ์ตรง คงต้องชั่งน้ำหนัก ชั่งว่าผลดีผลเสีย อยู่ต่อไปไม่อยู่ต่อ ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วว่าเหตุผลที่จะอยู่ต่อมากกว่า ก็อยู่ต่อ ถ้าเหตุผลให้เลิกมากกว่าเหตุผลอยู่ต่อ ก็เลิก ก็ต้องพิจารณา ต้องใช้ความคิด ดูหลายแง่หลายมุม คือเรารู้ว่าผู้ชายส่วนมากที่ขาดการฝึกอบรมการขัดเกลาทางจิตใจจะมีความอดทนน้อย มีความเห็นแก่ตัวมาก โยมผู้หญิงมีความอดทนมากกว่า ฝึกอบรมมากกว่า สติปัญญาน่าจะมากกว่า ก็ให้อภัยบ้าง สติปัญญาของฝ่ายผู้ชายเจ้าชู้ยังอาจจะน้อยไปบ้าง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ใช่ว่าจะยอมทุกอย่าง บางทีต้องบอกว่าถ้าจะอยู่ด้วยกัน ก็ต้องมีเงื่อนไขบางประการ

เรื่องรักนี่อาตมาว่าไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุด ให้เป็นกัลยาณมิตร มีเมตตาต่อกันมากๆ ดีกว่า คนอยู่ด้วยกันในลักษณะที่ต่างเป็นทุกข์มีไม่น้อย ส่วนมากอ้างความรัก ความรักนี่มันเป็นอาการของโรคจิตชนิดหนึ่ง แต่ว่ามันแพร่หลายมาก คงไม่มียารักษา แต่ว่าขอให้บรรเทาหน่อย พยายามให้เป็นเพื่อนกันให้มากขึ้นๆ ให้มีความเคารพนับถือกัน อย่าเบียดเบียนกัน อย่าทำอะไรลับหลัง ทำอะไรให้อีกฝ่ายหนึ่งทุกข์ใจ ถือว่าบาปกรรม การไม่มีสัจจะต่อกันเป็นบาปเป็นกรรมแน่นอน เพราะฉะนั้นปล่อยให้คนทำบาปกรรมก็ไม่ดี พอรักแล้ว บางทีเหตุผลหายไปเลย ตกจากภพภูมิเดิม ไปอีกภพภูมิหนึ่ง จากรักแรกพบ เป็นรักแลกภพ

หนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร

หน้ารวมหนังสือ “คลายปม ๑”