คำถามที่ ๙

ผู้ที่เป็นตุ๊ด กระเทย เกย์ ทอม ดี้ ในชาตินี้ ชาติที่แล้วประพฤติผิดศีลข้อกาเมใช่หรือไม่

คำตอบ

เรื่องนี้พูดยาก อาตมาเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร แต่คิดว่า ถ้าผู้ที่เคยเกิดเป็นผู้ชายหลายชาติ แล้วเกิดเป็นผู้หญิง อาจจะมีอะไรที่เป็นกรรมผู้ชายที่ติดตัวมา ทำให้ชอบเพศเดียวกันหรือเป็นอะไรก็ได้ หรือว่าผู้ที่เพิ่งเกิดเป็นผู้ชายหลังจากเป็นผู้หญิงหลายชาติก็อาจจะเป็นไปได้ แต่อาตมาว่าถึงอย่างไรก็ตาม ชาวพุทธเราใจกว้าง ใครจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะ เราดูที่ความดีของเขามากกว่า เขาเป็นคนดีไหม เขาเป็นคนใจบุญไหม ถึงแม้เขามีความต้องการทางเพศอย่างไร เขาสามารถควบคุมให้อยู่ในกรอบที่สังคมยอมรับได้ไหม

ปัญหาก็คือ ถ้าคนมีอะไรที่ไม่เหมือนผู้อื่น หรือผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็มักจะยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นมาก ว่าฉันคือเกย์ กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นตัวของเขาเลย ซึ่งที่จริงเป็นเรื่องของกาม เรื่องของกามเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิต คงไม่ใช่ทั้งหมด ถ้าจะเอาความต้องการหรือเอาความพอใจในเรื่องกามเป็นเครื่องกำหนดชีวิตทีเดียว อาตมาว่ามันเกินไป ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น เรื่องคนเราเคยผิดศีลข้อไหนในอดีต เราไม่สามารถจะทราบได้ แต่เรารู้ได้ว่าทุกวันนี้เรารักษาศีลได้หรือไม่ ศีลกาเมฯ เรารักษาได้หรือไม่ ไม่ต้องพูดถึงชาติก่อน พูดถึงชาตินี้ดีกว่า

หนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร

หน้ารวมหนังสือ “คลายปม ๑”

#ศีล #เพศ #พระอาจารย์ชยสาโร #ชยสาโรภิกขุ #คลายปม