คำถามที่ ๔

เคยอ่านหนังสือว่า พระโมคคัลลาเคยทำอนันตริยกรรมในอดีตชาติ จึงทำให้ก่อนท่านจะนิพพาน ถูกรุมทำร้าย ขอให้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟัง

คำตอบ

ใช่ คือท่านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ มีคนมาทำร้ายท่าน ท่านก็หนีไป โดยใช้อิทธิปาฏิหารย์ของท่าน เสร็จแล้วคนเหล่านี้ก็มาทำอีก ท่านคิดว่าจะต้องมีอะไรสักอย่าง ท่านก็ใช้ตาทิพย์ของท่าน จึงได้ทราบว่ากรรมนี้หนีไม่พ้นเพราะเป็นกรรมที่เหลืออยู่ จากการทำอนันตริยกรรมในชาติก่อน คือหลังจากทำอนันตริยกรรม ท่านตกนรกนานแสนนาน ท่านจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ แล้วต่อมาถึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ แตว่ากรรมมันก็ยังมีเหลืออยู่ เมื่อท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีก ต้องใช้กรรมนี้ให้หมด นี่ก็เป็นเหตุผลที่ท่านถูกทำร้าย ก่อนปรินิพพาน

จากหนังสือ “คลายปม ๑” พระอาจารย์ชยสาโร

หน้ารวมหนังสือ “คลายปม ๑”