รวบรวมธรรมะพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เทศน์เนสัชชิก

เฉพาะไฟส์เสียง MP3 คลิกที่นี่ เพื่อเลือกดาวโหลด (เฉพาะที่แสดงธรรมเนสัชชิก)

วีดีโอการแสดงธรรม คลิกที่นี่

วันเสาร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๐

https://youtu.be/o_KMvvJ1uFk

วันจันทร์ที่ ๑๑ ธ.ค.๒๕๖๐


https://youtu.be/GypfBuJy3cI

วันเสาร์ที่ ๙ ธ.ค.๒๕๖๐


https://youtu.be/o0UimGmFCxc

 

รายการธรรมะสว่างใจ

วีดีโอรายการธรรมสว่างใจ คลิกที่นี่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๖๐

https://youtu.be/wMTzdkfsjjU

 

วันพุธที่ ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๐

https://youtu.be/uQXezYLRisI

 

วันศุกร์ที่ ๘ ธ.ค.๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๐

วันพุธที่ ๖ ธ.ค.๒๕๖๐