“…แต่ละคนก็มีแนวของชีวิตของตนเองและแตกต่างกับผู้อื่น ฉะนั้นการที่จะมารวมทั้งหมดแล้วบอกว่าแนวชีวิตคืออย่างนี้ก็พูดยาก เพราะแต่ละคนก็มีทางของตัว มีหน้าที่ของตัว และมีนิสัยใจคอความเป็นอยู่ของตัว แต่ถ้าพูดรวมๆ แล้วเราก็จะดูได้ว่า แนวทางชีวิตของทุกคนก็มีว่า เกิดมาแล้วจะต้องฝึกฝนตนเองทั้งกายทั้งใจ เพื่อที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ นั้นเป็นขั้นแรก ขั้นต่อไปเมื่อฝึกฝนตนเองพอสมควรแล้ว หมายถึงว่าได้ฝึกหัดตัวแล้วก็ได้เรียนรู้วิชาต่างๆแล้ว ก็ต้องไปปฏิบัติ ในการปฏิบัตินั้นก็จะต้องใช้ความตั้งใจจริง ความซื่อตรง และการพิจารณาที่รอบคอบ แนวต่อไป แนวสุดท้ายขั้นที่สามก็คือตาย คือเกิดมาแล้ว เรียนรู้ ฝึกตน ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ปฏิบัติการตามหน้าที่ และตาย ตายนี้ หมายถึงว่า ถ้าอยากให้เป็นการดีก็ต้องตายสบาย แต่ละคนก็ต้องการตายสบาย หมายความว่าตายสบายใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มา…”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสเสด็จฯ ทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๑๕

จากหนังสือ คำพ่อสอน หน้า ๕๖