รวมการแสดงธรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

เทศน์เนสัชชิก

เฉพาะไฟส์เสียง MP3 คลิกที่นี่ เพื่อเลือกดาวโหลด (เฉพาะที่แสดงธรรมเนสัชชิก)

วีดีโอการแสดงธรรม คลิกที่นี่

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐น.

วันเสาร์ที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐น.

วันเสาร์ที่ ๑๑ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐น.

วันเสาร์ที่ ๔ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐น.

วันศุกร์ที่ ๓ พ.ย.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐น.

ธรรมะสว่างใจ

วีดีโอรายการคลิกที่นี่

วันศุกร์ที่ ๒๔ พ.ย.๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๒ พ.ย.๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ย.๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พ.ย.๒๕๖๐

วันพุธที่ ๘ พ.ย.๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๓ พ.ย.๒๕๖๐