หน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๖ พฤศจิกายน และบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.

โดยในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพฺโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์จำนวน ๒๔๑ รูป

หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พร้อมคำแปลนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้เชิญอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลายพระหัตถ์ “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างความสุขร่วมกัน” และข้อความ สืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ซึ่งทรงออกแบบหน้าปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวด้วยพระองค์เอง และพระราชทานพระปรมาภิไธย ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  บทเจริญพระพุทธมนต์ บาลีแปล (PDF, จำนวน ๑๓๐ หน้า)

หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่า มิได้มีเพียงบทเจริญพระพุทธมนต์ แต่ยังมี

  • พระบรมฉายาลักษณ์
  • บทสยามานุสสติ

สยามานุสติ ลายพระหัตถ์

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์นี้ได้ที่ www.prd.go.th หรือ

คลิกที่นี่
บทเจริญพระพุทธมนต์ บาลีแปล (PDF, จำนวน ๑๓๐ หน้า)

Banner จากกรมประชาสัมพันธ์

Banner จากกรมประชาสัมพันธ์