รวมการเทศน์ทางสื่อในเดือนกันยายนและตุลาคม ๒๕๖๐ ไว้ในหน้านี้ แต่สำหรับเดือนถัดๆ ไปจะรวมไว้ทีละเดือนครับ

 

เทศน์เนสัชชิก

วีดีโอการเทศน์ คลิกที่นี่

วันเสาร์ที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐ (มีช่วงสัญญาณขาดหาย)

วันศุกร์ที่ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐

วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐

วันเสาร์ที่ ๑๖ ก.ย.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐

วันพุธที่ ๑๓ ก.ย.๒๕๖๐ เวลา ๒๔.๐๐

รายการธรรมะสว่างใจ

วีดีโอรายการ คลิกที่นี่

วันพุธที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๗ ก.ย.๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๕ ก.ย.๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑ ก.ย.๒๕๖๐ ธรรมะสว่างใจ