สวัสดีครับ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ ที่เคยประชาสัมพันธ์ไปแล้วหลายครั้งครับ ไปฝึกไปเรียนรู้วิธีการใช้โยคะและธรรมะ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่อาจมีความเจ็บป่วยทางกาย ให้เข้าใจเรื่องความเจ็บปวด เข้าใจเรื่องกายและใจ

[countdown date=2011/06/18-09:00:00]

คุณมีเวลาทำกิจกรรมนี้อีก [dhtimer] เท่านั้น

[after]กิจกรรมนี้ได้ผ่านไปแล้วครับ

[/countdown]

ลองอ่านรายละเอียดดูครับ

=======================================================

โครงการอบรม ธรรมะและโยคะเพื่อผู้ป่วย ครั้งที่ ๑๘

โดย ชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต

ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ถนนวิภาวดีรังสิต

วันเสาร์ที่  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

***********************************

ภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายที่เกิดขึ้นไม่เพียงต้องการ การดูแลเยียวยาทางกายภาพที่ดีและเหมาะสมกับโรคเท่านั้น หากยังต้องการองค์ประกอบร่วมทั้งทางด้านจิตใจ สังคมและปัญญา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยอยู่ได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีและสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพราะถึงแม้ทางกายภาพอาจจะไม่สมบูรณ์ แต่ศักยภาพทางด้านจิตใจและปัญญา ยังสามารถพัฒนาได้ไปจนถึงขั้นสูงสุด ดังนั้นทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยเองต่างก็ต้องการความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติในการรับมือกับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถวางใจได้ว่าแม้กายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยเลย ค่อย ๆ ถอดถอนจากผู้เป็นทุกข์ สู่ผู้เห็นทุกข์ จวบจนกระทั่งสามารถสร้างเหตุปัจจัยในการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญที่สุดของชีวิตอย่างเกื้อกูล

ร่วมกุศลสะสมบุญด้วยการ

v   ฝึกโยคะกับการภาวนาและกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจความจริงของชีวิต

v   ฝึกเจริญสติภาวนา  และรับธรรมะในการวางใจเพื่อเยียวยาความเจ็บป่วย

โปรแกรมอบรม ธรรมะและโยคะเพื่อผู้ป่วย ครั้งที่ ๑๘

 

วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

๐๘.๓๐-๐๙.q๐     ลงทะเบียน เปิดการอบรมและปฐมนิเทศ

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐  ฝึกการเจริญสติภาวนาตามแนวทางหลวงพ่อเทียน : แด่เธอผู้รู้สึกตัว

วิถีแห่งบัวบาน – วางใจรับมือกับมะเร็งระยะสุดท้ายสู่การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดของคุณบัวพระวิทยากร:พระอธิการครรชิต อกิณจโน วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐   ฝึกโยคะภาวนาเพื่อสมาธิ (กรุณานำผ้าปูรองฝึกส่วนตัว)

๑๒.๓๐-๑๓.๓๐   พิจารณาอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐    ผ่อนพักตระหนักรู้  เรียนรู้เทคนิคหายใจเพื่อการรู้ตื่น ปล่อยวาง และผ่อนคลายอย่างลึก

๑๔.๐๐-๑๖.๓๐   กิจกรรม พลังกลุ่มเพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วย

๑๖.๓๐-๑๗.๐๐     สรุปและปิดการฝึกอบรม ร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์ และรับพรก่อนกลับบ้าน

 

_/l\__/l\__/l\__

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม สามารถเข้าร่วมได้ทั้งผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย และผู้สนใจทั่วไป

การเตรียมตัว เตรียมเสื่อหรือผ้าปูรองนอนเพื่อฝึกโยคะ (เครือข่ายฯ มีเสื่อเตรียมไว้จำนวนหนึ่ง)

การ แต่งกายสวมใส่เสื้อผ้าสบายและสะดวกเพื่อการฝึกโยคะ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว

หมายเหตุ  ทางเจ้าภาพจัดเตรียมอาหารกลางวัน (มีมังสวิรัติ) เครื่องดื่ม และของว่างตลอดการอบรม

ส่งใบลงทะเบียนได้ที่ jivitasikkha@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูอ๊อด โทร. 084-643-9245 , ครู เงาะ โทร.084-668- 3780, คุณโต้ง 081-689-9075

แผนที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

อยู่ถัดจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ และอยู่ก่อนถึงทางเข้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แผนที่ วปอ.

แผนที่ วปอ.

============================================

ยังไงลองติดต่อสอบถามดูนะครับ กิจกรรมดีๆ ที่อาจช่วยให้เราได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นครับ

ขอให้ทุกท่านได้เดินทางสู่ความสุขที่แท้จริงครับ