ชวนคิด

ชวนคิด: การทำความดี (พระบรมราโชวาท)

ชวนคิด: การทำความดี (พระบรมราโชวาท)

“…การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน และยิ่งทำมากเข้า นานเข้า ยั่งยืนเข้า ผลดีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น และแผ่ขยายกว้างออกไปทุกที….

32 total views, 0 views today

read more
ชวนคิด: อุปสรรค ปัญหา สติปัญญา (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ชวนคิด: อุปสรรค ปัญหา สติปัญญา (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

“…ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ …

81 total views, 0 views today

read more
ชวนคิด: ความจริงใจ (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่เก้า)

ชวนคิด: ความจริงใจ (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่เก้า)

“… คนที่จริงใจต่อผู้อื่นนั้น ย่อมได้รับความนิยมเชื่อถือไว้วางใจ ร่วมมือสนับสนุนจากสาธุชนอยู่เสมอ จะทำการสิ่งใดก็สำเร็จและราบรื่น ท่านจึงสอนให้รักษาความจริงใจในกันและกันไว้ทุกเมื่อ นอกจากความจริงใจต่อผู้อื่นแล้ว

65 total views, 0 views today

read more
ชวนคิด : ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนา (พระบรมราโชวาท)

ชวนคิด : ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนา (พระบรมราโชวาท)

ความกตัญญูกตเวทีคือสภาพจิตที่รับรู้ความดี และยินดีที่จะกระทำความดีโดยศรัทธามั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดี และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน หากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้ให้เป็นพื้นฐานในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตนเอง เมื่อเต็มใจและจงใจ…

23 total views, 0 views today

read more
ชวนคิด : ปรารถนาความสุข ความสำเร็จ ย่อมต้องเหนื่อย – พระราชดำรัส

ชวนคิด : ปรารถนาความสุข ความสำเร็จ ย่อมต้องเหนื่อย – พระราชดำรัส

“…ทุกคนมีจิตใจที่ปรารถนาความสุข หรือความสำเร็จ แต่การหาความสุข หรือความสำเร็จนี้ ย่อมต้องเหนื่อย เหนื่อยแน่ ไม่มีใครที่มีความสุขหรือความสำเร็จได้โดยที่ไม่เหนื่อย ถ้าไม่อยากที่จะเหนื่อยก็ต้องฝึกฝนกำลัง กำลังกายก็ต้องฝึก คนที่นอนอยู่เฉยๆ แม้จะสมมุติว่านอนอยู่เฉยๆ ไม่ได้เดิน ไม่ได้ไปไหนเป็นเวลาสัก ๑๐ วัน

68 total views, 0 views today

read more
ชวนคิด : “พระมงคลวิเสสกถา” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ชวนคิด : “พระมงคลวิเสสกถา” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

พระมงคลวิเสสกถา”

พระธรรมเทศนาในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รับพระราชทานถวาย

63 total views, 0 views today

read more
ชวนคิด: ทำกรรมที่ดีที่ชอบ ก็ได้เป็นคนดีแล้ว – สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ชวนคิด: ทำกรรมที่ดีที่ชอบ ก็ได้เป็นคนดีแล้ว – สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

“ความดีนั้น เกิดจากกรรม (การงาน) ที่ดี ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ความว่า คนเป็นคนดีเพราะกรรม เป็นคนถ่อยก็เพราะกรรม ฉะนั้น เมื่อละเลิกกรรมที่ชั่วผิด ทำกรรมที่ดีที่ชอบ ก็ได้เป็นคนดีแล้ว…

34 total views, 0 views today

read more
ชวนคิด: ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข

ชวนคิด: ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข

“ความดิ้นรนเพื่อให้ได้สมดังความปรารถนาต้องการ มิใช่ความสุข มิใช่ความสงบ แต่เป็นความทุกข์เป็นความร้อน เป็นความวุ่นวาย มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ทั้งชีวิตไม่ได้พบความสุขความสงบเลย เพราะมัวปล่อยใจให้เป็นทาสของความโลภ ไม่รู้จักทำสติพิจารณาให้เห็นโทษของความโลภ แล้วพยายามละเสีย ดับเสีย”

38 total views, 0 views today

read more

30 total views, 0 views today