ชวนศึกษา

ชวนศึกษา: บ่อน้ำไม่มีแห้ง (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ชวนศึกษา: บ่อน้ำไม่มีแห้ง (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

การที่เรามาภาวนากำหนดลมหายใจ พุท เข้า โธ ออก ต้องพยายามแต่งลมให้เป็นที่สบายด้วย ถ้าลมไม่สบาย ใจจะไม่อยู่ เดี๋ยวจะเปิดหนีเลย เพราะใจของเราต้องการความสุขแต่เราก็ไม่ให้มัน ถ้ายังไม่แน่ใจว่าแบบไหนจะเป็นที่สบายของเรา ก็พยายามนึกคลายความเครียดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย เริ่มตั้งแต่คอของเราที่ท้ายทอย …

read more
ชวนศึกษา: ความดียังมีอยู่ในโลก (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ชวนศึกษา: ความดียังมีอยู่ในโลก (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ตอนที่พระสารีบุตรมรณภาพไป พระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้า แล้วเล่าว่า ตอนที่ได้ข่าวว่าพระสารีบุตรสิ้นไป ตัวเองรู้สึกว่ามืดแปดทิศ ไม่รู้จะคิดยังไง พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า พระสารีบุตรมรณภาพไปนั้น พาศีลไปด้วยไหม เปล่า พาสมาธิไปด้วยไหม เปล่า พาปัญญา วิมุตติ การรู้การเห็นในวิมุตติ พาไปด้วยรึเปล่า เปล่า ก็แสดงว่า ความดียังมีอยู่ในโลก ….

read more
ชวนศึกษา: ธรรมะต้องปฏิบัติ ต้องทำให้มีขึ้นในใจเรา (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

ชวนศึกษา: ธรรมะต้องปฏิบัติ ต้องทำให้มีขึ้นในใจเรา (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

ขอให้โยมจำไว้ในใจว่า

อารมณ์ทั้งหลายนั้น จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตาม หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตาม อารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ มันเหมือนงูเห่า งูเห่ามันมีพิษมาก ถ้ามันฉกคนแล้วก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้…

read more
ชวนศึกษา: คิดมากไปคิดน้อยเกิน (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ชวนศึกษา: คิดมากไปคิดน้อยเกิน (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ถ้าเรารักตัวเอง หวังความสุขที่แท้จริง เราต้องเข้มงวดกับตัวเอง ใจส่วนไหนที่ไม่ยอม เราจะทำให้ยอมจนได้ ส่วนที่ยอมแล้ว ต้องส่งเสริมเขา ให้กำลังใจกับเขา นี่เรียก บริหารจิตใจของเราเป็น ใจเราเป็นทั้งลูก เราจะเป็นทั้งพ่อแม่ด้วย ครบอยู่ในตัว เรียกว่า ฝึกตัวเอง ให้สมาธิของเราเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา เพราะมันเป็นสมาธิจริงๆ ขึ้นมา เราจะไม่เสียดาย กินเวลาเท่าไหร่ๆ เราจะได้มีสมบัติภายในใจที่มีคุณค่าจริงๆ และก็คุ้มเกินคุ้ม เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจ งานนี้เป็นงานเลิศ งานที่ดีที่สุดที่มนุษย์ทำได้ จะใช้เวลาแค่ไหน อย่าไปถือเป็นสำคัญ ที่สำคัญ การเอาใจใส่ของเรา อย่าให้มันขาดสายเท่านั้นเอง

read more
ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

รวมการแสดงธรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งที่แสดงธรรมที่วัดสังฆทาน และที่รายการธรรมะสว่างใจ มีทั้งไฟล์เสียง และภาพ

read more
ชวนศึกษา: หนังสือ “คติธรรม คำกลอน ธรรมะคำสอน” (พระอาจารย์ พ. สุรเตโช)

ชวนศึกษา: หนังสือ “คติธรรม คำกลอน ธรรมะคำสอน” (พระอาจารย์ พ. สุรเตโช)

คณะลูกศิษย์พระอาจารย์ พ. สุรเตโช มีจิตศรัทธา รวบรวมบทกลอนสอนธรรม ที่พระอาจารย์ พ. สุรเตโช ได้เขียนขึ้น โดยจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้ผู้ที่สนใจ ได้อ่าน ได้ศึกษา มีชื่อว่า “คติธรรม คำกลอน ธรรมะคำสอน” องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ. สุรเตโช พุทธสถานภูดานไห

read more
ชวนศึกษา : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แปล (ธรรมราชินี) ดาวโหลด

ชวนศึกษา : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์แปล (ธรรมราชินี) ดาวโหลด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๖ พฤศจิกายน และบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

read more

เรื่องล่าสุด

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต

Share This