หนังสือ คลายปม ๑ พระอาจารย์ชยสาโร

จากหนังสือ “คลายปม ๑” ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ท่านสามารถดาวโหลดทั้งเล่มได้ ที่นี่ แต่เป็นฉบับเก่า)​

คำถามที่ ๑: ผิดศีลข้อ ๑ ปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด 

คำถามที่ ๒: สามีฆ่าหนู แมลง มด ต่างๆ ในบ้าน กรรมนั้นจะมีผลต่อภรรยาและลูกอย่างไรหรือไม่

คำถามที่ ๓: การที่ต้องบงการให้ฆ่าสัตว์ ไม่ทราบจะหลีกเลี่ยงอย่างไร ทำไปแล้วไม่สบายใจ

คำถามที่ ๔: พระโมคคัลลาเคยทำอนันตริยกรรมในอดีตชาติ

คำถามที่ ๕: อนันตริยกรรมคืออะไร มีอะไรบ้าง

คำถามที่ ๖: พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ เรื่องโทษประหารชีวิต

คำถามที่ ๗: ใช้งบรับรองลูกค้าไม่หมด ขอใบเสร็จจากคนอื่น

คำถามที่ ๘: มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนเวลาอันสมควร คือแต่งงาน ถือว่าผิดศีลข้อสามหรือไม่

คำถามที่ ๙: ผู้ที่เป็นตุ๊ด กระเทย เกย์ ทอม ดี้ ในชาตินี้ ชาติที่แล้วประพฤติผิดศีลข้อกาเมใช่หรือไม่

คำถามที่ ๑๐: สามีเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน สามีคิดว่า เขาไม่ผิด เพราะเขายังคงรักเราอยู่ และรับผิดชอบดูแลทุกคน เราก็ยังรักเขาอยู่ แต่จะอยู่อย่างไรไม่ให้รู้สึกทุกข์ จะทำอย่างไรให้เขาเลิกพฤติกรรมนี้ได้

คำถามที่ ๑๑: การพูดหยาบ ผิดศีลหรือไม่ เพราะอะไร 

33 total views, 0 views today