หนังสือ “พ้นทุกข์”

ชวนอ่าน: การรักษาโรค

ชวนอ่าน: การรักษาโรค

เมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ท่านโกเอ็นก้าได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการปาฐกถา ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซักถามปัญหาได้ มีผู้ฟังท่านหนึ่ง ได้ถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการปฏิบัติธรรมกับความเจ็บป่วยว่า…

ชวนอ่าน: สุขสามเณร

ชวนอ่าน: สุขสามเณร

สุขสามเณร เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร วันหนึ่ง พระสารีบุตรพิจารณาเห็นว่า สุขสามเณรจะสิ้นอายุขัยในเวลาเย็น จึงบอกให้สามเณรกลับไปกราบลามารดาบิดา…

ชวนอ่าน: ชีวิตนี้ไม่แน่นอน (หนังสือพ้นทุกข์)

ชวนอ่าน: ชีวิตนี้ไม่แน่นอน (หนังสือพ้นทุกข์)

ในสมัยพุทธกาล มีชาวนาครอบครัวหนึ่ง มีบุตรชายและบุตรสาว เมื่อบุตรชายเจริญวัยพอที่จะมีครอบครัวได้แล้ว พราหมณ์จึงได้ไปขอนางกุมารีจากครอบครัวที่มีตระกูลเสมอกัน มาเป็นภรรยาของบุตรตน…

ชวนอ่าน: วิชชา ๖

ชวนอ่าน: วิชชา ๖

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ครั้งนั้น ทีฆาวุอุบาสกป่วย จึงได้เชิญโชติยคฤหบดี มาสั่งว่า…

ชวนอ่าน: ความจริง

ชวนอ่าน: ความจริง

ตาจันทร์ เป็นคนธรรมะธัมโม นำเจ้าเปียลูกชายหัวแก้วหัวแหวนไปฝากวัด หวังจะให้ลูกชายได้ซึมซับศีลธรรม และความดีงามจากพระเณรบ้าง เติบโตจะได้เป็นคนดี ไม่เกเร แต่ด้วยความซนในวัยเด็ก วันหนึ่งเจ้าเปียถูกไฟดูดตาย หลวงพี่กังวลว่า จะบอกข่าวร้ายกับตาจันทร์อย่างไรดี...

รักร้อยทุกข์ร้อย

รักร้อยทุกข์ร้อย

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ บุพพารามของนางวิสาขา ใกล้พระนครสาวัตถี

ครั้งนั้น หลานผู้เป็นที่รักของนางวิสาขาตายลง นางวิสาขามีใบหน้าเปียกชุ่มด้วยน้ำตา เข้าไปเฝ้าพระผู้พระภาค ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่อันสมควร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า…

ชวนอ่าน: ไม่ร้องไห้

ชวนอ่าน: ไม่ร้องไห้

เมื่อพระโพธิสัตว์นั้นเจริญวัยแล้ว มารดาบิดาได้เสียชีวิตลง พี่ชายของพระโพธิสัตว์จึงจัดการดูแลทรัพย์สมบัติแทน พระโพธิสัตว์อาศัยอยู่กับพี่ชายนั้น ดูเอาเถิดท่านผู้เจริญทั้งหลาย เมื่อพี่ชายของผู้นี้ตายไป อาการแม้สักว่าเศร้าโศกก็ไม่มี เขามีใจแข็งกระด้าง...

ชวนอ่าน: กีสาโคตมี

ชวนอ่าน: กีสาโคตมี

โคตมี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี คนทั่วไปมักเรียกเธอว่า กีสาโคตมี เพราะเธอมีรูปร่างผอมบาง เมื่อเจริญวัยขึ้น นางได้แต่งงานกับบุตรชายของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี และได้ให้กำเนิดบุตรชาย แต่ความปลาบปลื้มยินดีในบุตรมีอยู่มิได้นาน ความเป็นอนิจจังก็บังเกิด เมื่อลูกชายของนางที่กำลังน่ารักน่าชัง เกิดป่วยตายลง…

ชวนอ่าน: เทวดารักษาศีล (หนังสือ พ้นทุกข์)

ชวนอ่าน: เทวดารักษาศีล (หนังสือ พ้นทุกข์)

คืนหนึ่ง ขณะที่ท่านนั่งภาวนาอยู่ มีเหล่าเทพบุตร เทพยดาเหาะลงมาจากภูเขาใหญ่ รูปร่างสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ มากันนับร้อยๆ องค์ เมื่อมาถึงก็เข้ามากราบท่าน แล้วกราบขอรับพระไตรสรณคมน์ พร้อมทั้งอาราธนาศีล ๕ กับหลวงปู่จันทา…

ชวนอ่าน: ป่วยนั่นแหละดี

ชวนอ่าน: ป่วยนั่นแหละดี

ธรรมดาการป่วยไข้นั้นต้องมีด้วยกันทุกคน การป่วยไข้ชนิดทำงานได้ ไม่เรียกว่าเป็นการป่วย เรียกว่าเป็นเวลาปกติของมนุษย์ แต่ที่จริงแล้ว ก็เป็นการป่วยอยู่ในตัวเหมือนกัน แต่คนธรรมดาไม่รู้เรื่อง…

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต

Share This