ผู้สนใจศึกษาการปฏิบัติแนวสติปัฏฐานสี่ (เน้นที่กายานุปัสสนา, กายคตาสติ, การพิจารณากาย) สามารถศึกษาจากการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ได้ครับ มีทั้งไฟล์เสียง (MP3) และวีดีโอ