สวัสดีครับทุกท่าน

ขอนำเสนออีกกิจกรรมดีๆ จากเครือข่ายชีวิตสิกขา คราวนี้เป็นโครงการที่จัดในต่างจังหวัด ที่วัดป่าเพิ่มบุญ อำเภอปากช่อง โคราช ชื่อโครงการ “ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์” เป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆ ครับ ใช้ระยะเวลา ๔ วัน ๓ คืน เริ่มวันที่ ๓ จบวันที่ ๖ กรกฏาคม ศกนี้ โดยการสมัครต้องมาเป็นคู่ คือ ผู้ป่วย และ ผู้ดูแล

หากสนใจให้รีบติดต่อนะครับ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายนนี้เท่านั้นครับ

ลองอ่านรายละเอียดดูครับ

====================================================

ชีวิตสิกขา

 

ชีวิตสิกขา เครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจชีวิต

ขอเชิญผู้สนใจวิถีการเยียวยาความเจ็บป่วยวิถีพุทธเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการ “ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์” ๔ วัน ๓ คืน

ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ วัดป่าเพิ่มบุญ บ้านหนองเครือคต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

วันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๕๔

๑๓.๐๐ น. ขึ้นรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (บริเวณใต้ทางด่วน ด้านพหลโยธินซอย ๑)

๑๖.๐๐ น. เดินทางถึงวัดป่าเพิ่มบุญ ลงทะเบียนเข้าที่พัก

๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๑ / อบไอน้ำสมุนไพร / พักทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ เจริญสติตามแนวทางหลวงพ่อเทียน,

“วิถีแห่งบัวบาน” ธรรมะโอสถเยียวยาผู้ป่วยด้วยการแยกกายแยกจิต

 

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๕๔

๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ เจริญสติและสวดมนต์บำบัด

๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ ฝึกโยคะบริหารกายจิต

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๒ / พักทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ ปฐมนิเทศก์ (พระอาจารย์สมบูรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าเพิ่มบุญ)

วิถีทางเลือกเพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วย เช่น กดจุด ฝังเข็ม สมุนไพร

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๓ / พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ เจริญสติภาวนา สู่ความเข้าใจต้นเหตุแห่งความทุกข์

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ ฝึกโยคะบริหารกายจิต

๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๔ / อบไอน้ำสมุนไพร / พักทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ เจริญสติภาวนา / ความลับของผลึกน้ำ / สวดมนต์บำบัด / แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย

 

วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๕๔

๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ เจริญสติและสวดมนต์บำบัด

๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ ฝึกโยคะบริหารกายจิต

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๕ / พักทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ ศิลปะภาวนากับการมองเห็นตามความเป็นจริงของปัญหาในชีวิต

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๖ / พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ วิถีทางเลือกเพื่อการเยียวยาความเจ็บป่วย เช่น กดจุด ฝังเข็ม สมุนไพร

๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ เทคนิคการผ่อนคลายกาย ขัดเกลาจิต เพื่อเพิ่มพลังชีวิต

๑๖.๓๐-๑๘.๓๐ ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๗ / อบไอน้ำสมุนไพร / พักทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ เจริญสติภาวนาและสวดมนต์บำบัด / แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย

 

วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๕๔

๐๕.๐๐-๐๖.๐๐ เจริญสติและสวดมนต์บำบัด

๐๖.๐๐-๐๗.๓๐ ฝึกโยคะบริหารกายจิต

๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๘ / พักทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ ศิลปะภาวนากับคลินิกธรรมะ ทำถุงผ้าชายผ้าเหลืองทำมือเติมใจผู้ป่วย

๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ ตรวจเช็คสุขภาพทางเลือกผู้ป่วยกลุ่มที่ ๙ / พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ เดินทางหาสาระสำคัญของชีวิต / ตรวจสอบภาวะใจ / ให้คะแนนพลังชีวิต

ธรรมะโอสถ ของขวัญล้ำค่าของชีวิต

๑๕.๐๐ ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (รถตู้ส่งที่อนุสาวรีย์ชัยฯ)

************************************************************************************

คณะวิทยากร

พระอธิการครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม, พระธาตรี อุปปลวัณฺโณ วัดป่ากุดฉนวน, คุณเกื้อจิตร แขรัมย์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชัยภูมิ, ครูดล ชีวิตสิกขาและคณะอาสาสมัครและจิตอาสาด้านสุขภาวะองค์รวม

 

สิ่งของจำเป็นที่ควรเตรียมในการเข้าร่วมโครงการฯ

๑.  แก้วหรือกระบอกน้ำส่วนตัว

๒.  ยาทากันยุง

๓.  ร่มกันแดดกันฝน

๔.  เสื้อผ้าสำหรับใส่อบไอน้ำสมุนไพร เช่น ผ้าถุง ผ้าขาวม้า (ห้องแยกชาย-หญิง)

๕.  ของใช้จำเป็นส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ยาประจำตัว หรือเครื่องนอนส่วนตัว (ทางวัดจัดเตรียมเครื่องนอนให้อย่างเรียบง่าย นอนในห้องมุ้งลวด)

 

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

ท่านสามารถคัดลอก (copy) ข้อความข้างล่างนี้ กรอกข้อมูลแล้วส่งไปยังอีเมล์ที่ระบุได้เลยครับ ไม่ต้องพิมพ์ออกมา

 

 

ใบสมัครโครงการ “ดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์”


๔  วัน ๓  คืน ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ณ วัดป่าเพิ่มบุญ บ้านหนองเครือคต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ชื่อผู้ป่วย…………………………………………….นามสกุล…………………………………………………………..เพศ……………..อายุ……………ปี โรคประจำตัว………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อผู้ดูแล…………………………………………….นามสกุล…………………………………………………………..เพศ………………..อายุ…………..ปี ความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเป็น………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์มือถือ………………………………………E-mail Address…………………………………………………………………….

มีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จนครบโปรแกรมที่กำหนดไว้ เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้คือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

กรุณาเลือกการเดินทาง      ……..เดินทางไปกับทางรถตู้ที่อนุสาวรีย์ชัยฯ ร่วมกัน  (ไป-กลับ ท่านละ ๕๐๐ บาท)

…….เดินทางไปวัดด้วยตัวเอง (ใช้เส้นทางถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปปากช่อง สังเกตุทางเข้าอยู่ซ้ายมืออยู่สุดรั้วโรงงานเบทาโกรเข้าไปแล้วจะเจอสถานีรถไฟปางอโศกวิ่งเข้าไปตามทางสังเกตุป้ายวัดป่าเพิ่มบุญตลอดทาง เข้าไปประมาณ 6 กม. )

***การสมัครลงทะเบียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้สมัครมากันเป็นคู่ กำหนดให้มีผู้ป่วย ๑ ท่านต่อผู้ดูแล ๑ ท่าน

ส่งใบสมัครได้ที่ jivitasiikkha@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๕๔

เพื่อรอยืนยันในการเข้าร่วมโครงการฯ รับจำนวนจำกัด เครือข่ายชีวิตสิกขาขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ / สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เครือข่ายชีวิตสิกขา โทร.089-899-0094, 089-983-4064

===============================================================

หากท่านมีข้อสงสัยใด ก็ลองติดต่อดูนะครับ

เป็นโครงการที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับ โดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลผู้ป่วย ยังไงแล้วลองพิจารณาใช้เวลาของท่านกับโครงการดีๆ แบบนี้ดูครับ

ขอให้ทุกท่านได้เดินทางสู่ความสุขที่แท้จริงครับ