Category: โหลหนึ่งก็ถึง คุณธรรม ๑๒ ประการ

สวยเลิศในปฐพี – พระนางเขมา อัครสาวิกาเบื้องขวา

พระนางเขมาแสนสวยผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาลหลงใหลในความสวยงามของตัวเองมาก ต้องการจะเป็นคนที่สวยที่สุดเหมือนราชินีในเทพนิยายฝรั่ง…

Read More

เรื่องเล่าที่ ๑ เสียเพราะเหล้า

ครั้งหนึ่ง พระสาคะตะไปธุดงค์แถวเมืองโกสัมพี ซึ่งชาวบ้านเคยขอให้พระพุทธองค์ไปช่วยปราบพญานาคตัวใหญ่ที่น่ากลัวมาก พญานาคตัวนี้นิสัยไม่ดี …

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต