Category: พระอาจารย์ชยสาโร

คลายปม: สามีเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน สามีคิดว่า เขาไม่ผิด… (พระอาจารย์ชยสาโร)

เมียคนเดียวก็น่าหนักใจอยู่แล้ว ไปเอามากกว่านั้น ไม่เข้าใจเหมือนกัน ไม่มีประสบการณ์ตรง คงต้องชั่งน้ำหนัก ชั่งว่าผลดีผลเสีย อยู่ต่อไปไม่อยู่ต่อ ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วว่าเหตุผลที่จะอยู่ต่อมากกว่า ก็อยู่ต่อ ถ้าเหตุผลให้เลิกมากกว่าเหตุผลอยู่ต่อ…

32 total views, 0 views today

Read More

คลายปม: ผู้ที่เป็นตุ๊ด กระเทย เกย์ ทอม ดี้ ในชาตินี้ ชาติที่แล้วประพฤติผิดศีลข้อกาเมใช่หรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องนี้พูดยาก อาตมาเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไร แต่คิดว่า ถ้าผู้ที่เคยเกิดเป็นผู้ชายหลายชาติ แล้วเกิดเป็นผู้หญิง อาจจะมีอะไรที่เป็นกรรมผู้ชายที่ติดตัวมา ทำให้ชอบเพศเดียวกันหรือเป็นอะไรก็ได้ หรือว่าผู้ที่เพิ่งเกิดเป็นผู้ชายหลังจากเป็นผู้หญิงหลายชาติก็อาจจะเป็นไปได้ แต่อาตมาว่าถึงอย่างไรก็ตาม ชาวพุทธเราใจกว้าง…

45 total views, 0 views today

Read More

คลายปม: มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนเวลาอันสมควร คือแต่งงาน ถือว่าผิดศีลข้อสามหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องศีลข้อสาม สังเกตว่าไม่ระบุอะไรมาก การแต่งงานเป็นเรื่องสมมติมากกว่า เป็นข้อตกลงเป็นประเพณีวัฒนธรรม อย่างเช่น ในเมืองไทย ในอดีตเรื่องการแต่งงานก็ไม่ได้เอาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมาก ในระยะหลังคบค้ากับทางตะวันตก ซึ่งให้ความสำคัญกับงานพิธีกรรม ทางเมืองไทยก็มีแนวโน้มเปลี่ยนตาม การจะเอาการแต่งงานเป็นหลักหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจเหมือนกัน

หลักการสำคัญในศีลข้อสาม คือ…

32 total views, 0 views today

Read More

คลายปม: ใช้งบรับรองลูกค้าไม่หมด ขอใบเสร็จจากคนอื่น (พระอาจารย์ชยสาโร)

ใช่ มันผิดศีล ทำไม่ได้ อย่าไปทำ เป็นเรื่องที่ควรจะกลัง พระเรานี้ต้องระวังมาก อาตมายังจำได้ นี่ขนลุกเลยไม่มีวันลืม ตอนที่อาตมาบวชใหม่ๆ พระฝรั่งองค์หนึ่งในสมัยนั้น…

132 total views, 0 views today

Read More

คลายปม: เรื่องโทษประหารชีวิต (พระอาจารย์ชยสาโร)

ไม่นานมานี้ อาตมาเคยพูดถึงเรื่องศีลธรรมกับการประหารชีวิต ว่าในเมืองพุทธสมควรไหมที่จะมีการ ประหารชีวิต และการที่เรามีการประหารชีวิตมันเกิดจากแนวความคิดอย่างไร ตอนพูดเรื่องนี้มีผู้ใหญ่จากกระทรวงยุติธรรมมาฟังด้วยแต่อาตมาไม่ทราบ ได้คุยกันภายหลัง…

37 total views, 0 views today

Read More

คลายปม: อนันตริยกรรมคืออะไร มีอะไรบ้าง (พระอาจารย์ชยสาโร)

อนันตริยกรรมคือ กรรมที่ทำแล้วมีผลตายตัว แก้ไม่ได้ ผลตายตัวก็คือ ตกนรกอเวจี คือไม่ใช่ว่าห้ามนิพพานอย่างเดียว แต่หมายถึงว่า…

41 total views, 0 views today

Read More

คลายปม: พระโมคคัลลาเคยทำอนันตริยกรรมในอดีตชาติ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เคยอ่านหนังสือว่า พระโมคคัลลาเคยทำอนันตริยกรรมในอดีตชาติ จึงทำให้ก่อนท่านจะนิพพาน ถูกรุมทำร้าย ขอให้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟัง…

23 total views, 0 views today

Read More

คลายปม: สามีฆ่าหนู แมลง มด ต่างๆ ในบ้าน กรรมนั้นจะมีผลต่อภรรยาและลูกอย่างไรหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ตามกฎแห่งกรรมเราทำอะไรโดยเจตนาเป็นกรรม เจตนาดีเรียกว่ากรรมดี เจตนาไม่ดีเป็นกรรมร้ายกรรมชั่ว ทุกครั้งที่เราทำสิ่งใดก็ตาม เป็นการเพิ่มความเคยชินในการทำสิ่งนั้นๆ ทำได้ง่ายขึ้น ถ้าเราทำความดีอะไรสักอย่าง ครั้งแรกที่ไม่เคยทำอาจจะต้องสู้กับกิเลส เมื่อชนะกิเลสครั้งหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆ เราเลยสามารถสร้างนิสัยดีขึ้นมาได้…

51 total views, no views today

Read More

คลายปม: ผิดศีลข้อ ๑ ปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด (พระอาจารย์ชยสาโร)

หากเราเคยทําผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว์โดยเจตนา ทุกวันนี้ยังรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป การที่เราปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด และทําอย่างไรจึงจะทําให้จิตคลายความเศร้าหมอง

51 total views, no views today

Read More
Loading