Category: พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ชวนศึกษา: คิดมากไปคิดน้อยเกิน (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ถ้าเรารักตัวเอง หวังความสุขที่แท้จริง เราต้องเข้มงวดกับตัวเอง ใจส่วนไหนที่ไม่ยอม เราจะทำให้ยอมจนได้ ส่วนที่ยอมแล้ว ต้องส่งเสริมเขา ให้กำลังใจกับเขา นี่เรียก บริหารจิตใจของเราเป็น ใจเราเป็นทั้งลูก เราจะเป็นทั้งพ่อแม่ด้วย ครบอยู่ในตัว เรียกว่า ฝึกตัวเอง ให้สมาธิของเราเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา เพราะมันเป็นสมาธิจริงๆ ขึ้นมา เราจะไม่เสียดาย กินเวลาเท่าไหร่ๆ เราจะได้มีสมบัติภายในใจที่มีคุณค่าจริงๆ และก็คุ้มเกินคุ้ม เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจ งานนี้เป็นงานเลิศ งานที่ดีที่สุดที่มนุษย์ทำได้ จะใช้เวลาแค่ไหน อย่าไปถือเป็นสำคัญ ที่สำคัญ การเอาใจใส่ของเรา อย่าให้มันขาดสายเท่านั้นเอง

117 total views, 0 views today

Read More

ชวนศึกษา: พระธรรมเทศนา เรื่อง “อสุภะ” พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ชวนศึกษา: พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ในเรื่อง “อสุภะ” มีทั้งไฟล์เสียง, ไฟล์วีดีโอ และทางเวปทำบุญดอทเนต ได้ถอดความพระธรรมเทศนาสำหรับผู้ที่ชอบอ่านมากกว่าฟังด้วย…

41 total views, 0 views today

Read More
Loading