Author: ทำบุญดอทเนต - TamBoon.Net

สวยเลิศในปฐพี – พระนางเขมา อัครสาวิกาเบื้องขวา

พระนางเขมาแสนสวยผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาลหลงใหลในความสวยงามของตัวเองมาก ต้องการจะเป็นคนที่สวยที่สุดเหมือนราชินีในเทพนิยายฝรั่ง…

Read More

ชวนคิด: คุณธรรมที่ควรมีในการทำสิ่งต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ท่านทั้งหลายควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม ที่จะปฏิบัติงานประสานกับบุคคลอื่นฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาดเหมาะสม ในการนี้ ท่านจะต้อง…

Read More

คลายปม: เดินจงกรมสำคัญอย่างไร ต้องทำร่วมกับการนั่งสมาธิหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

คำถามที่ ๕๖ เดินจงกรมสำคัญอย่างไร ต้องทำร่วมกับการนั่งสมาธิหรือไม่ คำตอบ    ...

Read More

พระราชดำรัส: ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได้ (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุดในโลก แต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้….

Read More

ชวนคิด: การรู้จักประมาณตนและรู้จักประมาณสถานการณ์ (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

การรู้จักประมาณตน ได้แก่การรู้จักและยอมรับว่าตนเองมีภูมิปัญญา และความสามารถในด้านไหน เพียงใด และควรจะทำงานด้านไหน อย่างไร. การรู้จักประมาณตนนี้ จะทำให้…

Read More

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต