Author: ทำบุญดอทเนต - TamBoon.Net

คลายปม: อยากเริ่มปฏิบัติ แต่ภารกิจเรื่องงานรัดตัวมาก ขอทราบหลักวิธีการแบ่งเวลา

ต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆ ในชีวิต จะเล่าเรื่องการจัดลำดับความสำคัญของเวลา มีอาจารย์อยู่เมืองนอก เก่งมาก ท่านเอาภาชนะ สมมติว่าเอาถังน้ำ แล้วอาจารย์ท่านก็เอาก้อนหินมาใส่ลงไป ใส่ลงไปไม่หยุด แล้วก็ถามลูกศิษย์ว่า…

Read More

คลายปม: ถ้าชีวิตปัจจุบันมีพร้อมทุกอย่างแล้ว ควรตั้งเป้าหมายชีวิตที่เหลืออย่างไร

ก็ให้เจริญด้วยศีล ด้วยสมาธิ สติ ปัญญา ให้ดียิ่งขึ้นไป แล้วสร้างประโยชน์ตนให้ถึงพร้อม ประโยชน์ตนก็อย่างหนึ่ง ประโยชน์ครอบครัว ประโยชน์คนอื่น ประโยชน์ชุมชน ประโยชน์สังคม…

Read More

คลายปม: คนดีวัดได้อย่างไร ใครคือคนดี

คำว่าดีเป็นคำสามัญมากแต่ก็เป็นคำลึกซึ้ง เพราะเป็นคำที่เราใช้ในหลายกรณี อย่างเช่น เป็นลูกที่ดี เป็นพ่อที่ดี เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดี หรือเป็นคนปล้นธนาคารที่ดี หรือเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดี เลยไม่รู้ว่าคำว่าคืออะไรกันแน่ เราคิดว่าคนนั้นดีนะ…

Read More

พระเจ้าชุณหะ บัณฑิตไม่ทำมิตรภาพเพียงครู่เดียวให้เลือนหาย

ครั้งอดีตกาล พระโพธิสัตว์มีพระนามว่า พระชุณหราชกุมาร เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี พระราชบิดาส่งชุณหราชโอรสไปศึกษาที่กรุงตักสิลา…

Read More

คลายปม: มีวิธีใดจะจูงใจผู้ที่เป็นคนดีอยู่แล้ว แต่ไม่สนใจการปฏิบัติสมาธิให้มาเริ่ม

วิธีที่ดีที่สุดก็คือ เราต้องทำเป็นตัวอย่างเป็นประจำ ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี เขาเห็นว่าเราทำแล้วเรามีความสุข…

Read More

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต