ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

รวมการแสดงธรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งที่แสดงธรรมที่วัดสังฆทาน และที่รายการธรรมะสว่างใจ มีทั้งไฟล์เสียง และภาพ

Read More