“ธรรมะบำบัดความป่วย…ได้จริงหรือ?”

“ธรรมะบำบัดความป่วย…ได้จริงหรือ?”

กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ร่วมกับ เครือข่ายชีวิตสิกขา และปัญญธารา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรม “ธรรมะบำบัดความป่วย…ได้จริงหรือ?” ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน  2557  เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกอบรมปัญญธารา...
คอร์ส “กลับสู่่ต้นกำเนิดแห่งโยคะ”

คอร์ส “กลับสู่่ต้นกำเนิดแห่งโยคะ”

สวัสดีครับ  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้ครับ —————————————————— หิมาลายันโยคะสมาธิ (ประเทศไทย) และนิตยสาร Yoga & Wellness มีความยินดีเชิญชวนเพื่อน...
กัลยาณมิตร แสงสว่างของชีวิต

กัลยาณมิตร แสงสว่างของชีวิต

“กัลยาณมิตร” พระพุทธเจ้า ให้ความสำคัญกับ “กัลยาณมิตร” อย่างมาก เฉกเช่นเดียวกับ ครูบาอาจารย์ ท่านให้ค่ากับกัลยาณมิตรอย่างมากมาย ทรงตรัสว่า “สำหรับภิกษุผู้ยังต้องศึกษา… เรามองไม่เห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นใด มีประโยชน์มากเท่า...